За Нас

За Нас

образование и здраве за децатa ни

Обща информация:

Сдружение ,,Образование и здраве“ е НПО с общественополезна дейност със седалище гр.Пловдив. Сдружението е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през юли 2017г.

Нашата цел:

Да подобри социалната адаптация на децата по време на активно, поддържащо и последващо лечение в болнично заведение. Осигуряване на психологическа помощ за децата и техните родители, подпомагане, обучаване, обединяване, насърчаване, информиране на родители и деца с различни заболявания.

„Трябва да се научим да разбираме, че може да преобразуваме повечето трудности във възможности“

 

Бен Фурман

екип

екип

Запознайте се с екипа на Сдружение ,,Образование и здраве“

нашата мисия

нашата мисия

какви са нашите цели?

 • Осигуряване на подходяща образователна и психологическа среда във всички детски отделения в страната.
  • Защита на правата на хоспитализираните деца.
  • Подобряване на социалната адаптация на децата по време на активното и на поддържащото лечение и в последващия период.
 • Създаване на кабинет за следболнична грижа в етническите малцинствени кватрали.
 • Създаване на информационен портал, даващ полезни знания и съвети от лекари за различни заболявания в детска възраст
  • Подпомагане на оздравителния процес чрез организирани образователни и възпитателни дейности.
 • Изграждане на библиотеки за децата в болничните заведения в страната.
  • Поддържане на усещането у детето за пълноценност на личността и волята му за активен живот, на чувство за сигурност, за идентичност, за целеустременост, за собствена надареност.

Новини

Новини

какво се случва при нас?

Как може да ни помогнете?

Как може да ни помогнете?

1
Направете дарение

Направете дарение по банков път на нашата дарителска сметка. Може да дарите произволна сума с дебитна/кредитна карта или вашия PayPal акаунт.

2
Разкажете на вашите приятели за нас

Споделете страницата на нашето сдружение и направете така, че повече хора да узнаят за нас и нашата кауза.

Благодарим Ви!

3
Станете доброволец

Помогнете за постигането на нашата цел и кауза! Доброволците са най-важната част от всeки успешен проект.  

свържете се с нас

свържете се с нас

не се притеснявайте да се свържете с нас

Политика за поверителност

© 2017 Всички права са запазени!
Изработен от
Петя Димитрова