Нашата мисия

Нашата мисия

Редица изследвания посочват стресовите въздействия на болничното лечение у децата. Краткосрочни и дългосрочни емоционални и поведенчески проблеми са отчетени при около 30 % от тях по време и след периода на хоспитализация.

Има много потенциални източници на стрес за детето, като например:

 • отделянето от семейството, приятелите
 • болка и дискомфорт
 • непознаване на болничната среда
 • неподвижност
 • изоставането от учебния материал
 • загуба на контрол върху ежедневните събития и др.

Трудностите, които детето преживява в адаптационния период, са свързани и с прекъсването на един динамичен начин на живот и изграждане на нов, много различен, макар и временен.

Нашата мисия

Ние от сдружение „Образование и Здраве“ сме си поставили следните цели:

 • Създаването на среда, различна от болничната, максимално близка до познатата на детето, го откъсва от мислите за болестта и засилва волята за справяне с нея.
 •     Създаването на кабинети за следболнична грижа осигуряващ превенция на здравето и проверка на настъпили промени по отношение на образователните търсения.
  Дейностите, съвместно с медицинския персонал, ще повишат:
  • здравната култура
  • хигиенните навици
  • правилното хранене и дневния режим
  • правилния начин на живот след болницата.
 • Със създаването на информационен портал бихме желали да насърчим и популяризираме проучването на всички аспекти на влиянието на конкретно заболяване върху психическото развитие на децата и връзката му с познавателните възможности и способности.
  Информацията ще достига до деца, родители, учители и други заинтересовани.
 
 • Създаване на книжна библиотека, достъп до която да имат всички хоспитализирани деца и техните родители,а за онези, които не могат да излизат от стаята – създаване на „подвижна” библиотека.
  Организиране на различни инициативи, свързани с четенето.