За Нас

За Нас

Приемането на децата в болница е стресиращо събитие. Всяко дете преживява трудности в адаптационния период след хоспитализацията, чувства се социално изолирано и има нужда от психологическа подкрепа.

   Смятаме, че създаването на среда за хоспитализираните деца, различна от болничната, с организирани, планувани образователни и занимателни дейности би оказала позитивно влияние върху малките пациенти. Тази среда е максимално близка до познатата на детето и тук то може да учи, да твори, да чете, да се забавлява. Ежедневните съвместни занимания го откъсват от мислите за болестта и засилват волята за справяне с нея.

    Идеята за създаване на подобна среда дойде спонтанно в началото на 2017 година след закриване на боличното училище в гр.Пловдив. Част от екипа на училището продължи да посещава болните деца и да се занимава с тях доброволно в Клиниката по педиатрия и генетични заболявания. Благодарение на подкрепата на ръководството на клиниката и последователи на идеята, през месец юли 2017 г. сдружението стана факт.

    Ежедневната ни работа с децата ни показва,че има смисъл ние да бъдем до тях, те ни вдъхновяват. Контактите с родители и лекари ни карат да търсим нови начини да извадим децата от изолацията на болничната среда.

Нашите цели са:

 • Защита на правата на хоспитализираните деца.
 • Подобряване на социалната адаптация на децата по време на активното и на поддържащото лечение и в последващия период.
 • Подпомагане, обединяване, насърчаване, информиране на родители и деца с различни заболявания.
 • Осигуряване на психологическа помощ за децата и техните семейства за преодоляването на емоционалните последствия от болестта.
 • Осъществяване на връзки и постоянен диалог между Сдружението и ръководни органи и институции в Република България, имащи отношение към дейността на сдружението ( Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика и др.)
 • Създаване на контакти с подобни организации в страната и чижбина.
 • Всестранно подпомагане на семействата на заболелите деца при грижите им за тях.
 • Подпомагане на оздравителния процес чрез организирани образователни и възпитателни дейности.
 • Обучение в духа на толерантност и недискриминация.
 • Приобщаване на родители към образователния процес и засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на техните деца.
 • Поддържане на усещането у детето за пълноценност на личността и волята му за активен живот, на чувство за сигурност, за идентичност, за целеустременост, за собствена надареност.